DESTEK  |  İletişim     
- Dinamik Ekip
- Hızlı Destek
- Profesyonellik
 
Ses ve Görüntü Teknolojileri
» ERP Yazılım
» İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma
» Güvenlik Çözümleri
» Sanallaştırma
» Yedekleme
» Data Center & IT Odası
» Ses ve Görüntü Teknolojileri
» ThinClient Çözümleri
» Network Çözümleri
» NetIKS
» NetCRM
» İş Zekası (QlikView)
» Dikey İş Yazılımları (BOYS-EBA)
IP Tabanlı Ses ve Görüntü Teknolojileri

Video;
İnteraktif bir ortamda belirli standartlarla karşılıklı görüntü, ses ve data paylaşımını sağlayan entegre teknolojiler topluluğu olan video konferans, günümüzde özellikle çok lokasyonda ofise ya da iş ortaklarına sahip olan kuruluşlar tarafından tercih ediliyor.
İşletmelerde seyahat giderlerini minimuma indiren video konferans teknolojisi, zaman tasarrufu sağlıyor. Diğer yandan bu çözümle, yolculuklar nedeniyle oluşan bedensel yorgunluklardan kaynaklanan verim düşüşü ortadan kalkıyor, yaşamsal seyahat riskleri en aza indiriliyor ve mesafeler nedeni ile bir araya gelemeyen çalışanlar da daha sık toplantı yapma şansına sahip oluyor. Böylece iş süreçleri hızlanıyor. Gözde Bilgi İşlem olarak ses ve görüntü aktarımı alanında sahip olduğumuz uzmanlıkla, müşterilerimize iş süreçlerinde avantajlar sağlayan video konferans çözümleri sunuyoruz.
Video konferans sistemlerinin farklı alanlarda uygulamalarını görmek mümkün.
•    Çok lokasyonda ofise sahip firmalar
•    Seminer/kongre organizasyonları
•    Sağlık sektörü
•    Eğitim sektörü
•    Bankacılık/finans sektörleri bunların başında geliyor

Video konferans sistemleri, iki farklı lokasyonu mesafe gözetmeksizin karşılıklı görüştürebildiği gibi (Point to Point bağlantı); merkez noktasından birden fazla yerle de iletişim kurulmasına olanak sağlar. (Point to Multi Point bağlantı)
Point to Multi Point Bağlantılar, MCU (Multipoint Conference Unit) / MCS (Multipoint Conference Server) olarak adlandırılan ve ikiden fazla video konferans cihazının aynı anda birlikte video konferans yapmalarına olanak sağlayan donanımlar ile gerçekleştirilir.

Point to Point Bağlantılarda, standart video konferans sistemleri genelde ISDN hatları üzerinden kullanılmaktadır. Fakat Point to Multi Point bağlantılarda ISDN maliyetleri açısından değerlendirildiğinde dezavantaj sağlamaktadır. Ayrıca ISDN üzerinden iletişim kurmak şu an Türkiye’ nin tüm bölgelerinde mümkün değildir.
Dünya çapında gittikçe yaygınlaşan IP standardı ISDN sistemlere oranla daha ucuz iletişim giderleri sağlaması ve her türlü iletişim ortamı üzerinde çalışabilmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Bu yüzden video konferans sistemi üretimi yapan tüm firmalar günümüzde hem ISDN hem de IP tabanlı video konferans sistemi ürünlerini piyasaya sunmaktadır.

Video konferans cihazının üzerindeki V.35/RS366/RS449/E1/T1 portu ile modem veya mux bağlantısı yapılır. Kiralık hatlar üzerinden veya clear channel olacak şekilde uydu modemleri üzerinden video konferans yapılması mümkündür.

H.320 [ISDN]
ISDN yüksek hızda dijital haberleşme imkanı veren anahtarlamalı bir telefon şebekesidir. Normal telefon tarifesindeki kontör ücreti ve süreleri ile ücretlendirilir.
PRI desteği olan video konferans cihazlarının sayısı sınırlıdır. Bu nedenle PRI devrelerin santral içinde veya bir multiplexer ile BRI’ya dönüştürülmesi gerekmektedir.
PRI :Primary Rate ISDN
BRI :Basic Rate ISDN

Avantajları ;
Yurtdışında yaygın ISDN servisi: Özellikle Avrupa ve ABD’de, ISDN oldukça yaygınlaşmış bir iletişim standardıdır.
Telefon numarası ile arama: Video konferans oturumu başlatmak için karşı tarafın ISDN numarasını tuşlamak yeterlidir.
Kolay kurulum: ISDN video konferans ünitelerinin kurulumu için teknik bilgi sahibi olmak gerekmez. Herhangi bir telefon gibi, duvardaki ISDN hattına bağlandığında kurulum tamamlanmış olur.
Arama süresine göre ücretlendirme: Kurulan iletişimin ücretlendirmesi, normal telefonda olduğu gibidir. Arama süresine göre ücretlendirme yapılır.
Ürün çeşitliliği: Yıllardır kullanılan bir standart olduğu için, bütün video konferans ünitesi üreticilerinin ISDN standartını destekleyen zengin ürün seçenekleri bulunmaktadır.

Dezavantajları;
Türkiye’de ISDN/BRI her noktada yoktur. Dünyada yaygın olan ve küçük kurumların bile ISDN kullanabilmesini sağlayan ISDN/BRI servisi ülkemizde belirli illerde verilmemektedir. Türkiye’de ISDN/PRI altyapısı yaygın değildir. ISDN’nin büyük kurumlara verilen türü olan ISDN/PRI hizmeti ise, bazı büyük illerde verilmekte olsa bile oldukça sınırlıdır. ISDN/PRI-BRI dönüşümünü gereklidir. Video Konferans üniteleri ISDN/BRI standartını desteklemektedir. Bu üniteleri ISDN/PRI hattına doğrudan bağlamak mümkün değildir. Bu nedenle ISDN/PRI hattını, ISDN/BRI’ya çevirecek sistemlerin kurulması gerekir. IP kadar esnek değildir. ISDN ile Video Konferans yapabilmek, büyük ölçüde, Telekom operatörünün kurduğu altyapıya bağımlıdır. Oysa IP, her türlü iletişim ortamı üzerinde taşınabilen bir protokol olduğu için, daha esnek bir kullanım sunar. Yüksek iletişim giderleri söz konusudur. ISDN ile yapılan video konferans oturumları, normal telefon tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. İstenen görüntü ve ses kalitesine göre, 2 veya 6 ISDN kanalı kullanılacağı için iletişimin bedeli, telefon görüşmelerine göre 2 veya 6 kat daha pahalı olmaktadır.
H.323 [LAN IP]
Yerel alan ağları üzerinden veya TCP/IP erişim olan geniş alan ağları üzerinden sabit işletme giderleri ile IP adreslemesi kullanılarak online video konferans yapma imkanı sağlar.

Avantajları;
Değişik altyapılar üzerine kurulum: IP protokolü, her tür iletişim ortamı üzerinde, her tip veri taşımak üzere geliştirilmiş bir protokoldür. Frame-Relay, Leased Line, ADSL, ATM, ISDN ve hatta normal telefon hatlarında bile IP paketleri taşınabilmektedir.
Düşük iletişim giderleri: IP’nin hızla yaygınlaşmasının nedeni, her tür veriyi (data, ses, görüntü vb.) aynı hatların üzerinde bir arada taşımaya müsait olması ve bu sayede, kullanılan iletişim hattından en yüksek verimin alınmasını sağlamasıdır. Bu ise iletişim giderlerinin büyük ölçüde düşmesi sonucunu doğurmaktadır.
Yedekleme olanağı: IP, her tür iletişim ortamı üzerinde çalışabildiği için, yedekleme olanağı da vardır. Kullanılan hatlardan biri devre dışı kalsa bile, otomatik olarak yedek hattın devreye girmesiyle, iletişim kesilmeden yürütülebilir.
Yaygınlık: Her tür iletişim ortamı üzerinde taşınabildiği için IP standardının yaygın olarak bulunabileceği söylenebilir. Bugün ülkemizin her köşesiyle Frame Relay veya Leased Line hatları ile yüksek kapasitede IP iletişimi kurmak mümkündür.
IP geleceğin standardı: IP geleceğin en yaygın olarak kullanılacak iletişim protokolüdür. Bu nedenle geleceği düşünerek yapılacak yatırımlar, mutlaka IP standardı üzerine olmaktadır.

Dezavantajları; Ürün çeşitliliği sınırlıdır. Hızla yaygınlaşıyor olmakla birlikte, IP henüz yeni sayılabilecek bir standarttır. Kurulum zor ve maliyet yüksektir. IP üzerinden video konferans yapabilmek için, kurumsal bazda sağlam bir IP omurgası kurulmuş olması gerekir. Bu da uzmanlık isteyen bir konudur. İnternette istenen servis kalitesi söz konusu değildir. IP protokolünün kullanımının en yaygın örneği, internettir. Günümüzde internet üzerinde ses ve görüntü taşınabilmesine olanak sağlayacak servis kalitesi garanti edilememektedir.

Ses;
Günümüzde iletişim ağları artık sadece veri iletişimi için kullanılmakla kalmıyor, mevcut altyapı üzerinde multimedya uygulamaları da gerçekleşebiliyor. Kurulan altyapı maliyetlerine baktığımız zaman, kısa sürede giderlerin azaltılarak amortismanının sağlanması, firmalara önemli avantajlar sağlıyor. Yeni nesil sistemlerin gelişimiyle, veri hatları üzerinden ses ve görüntünün aktarıldığı uygulamalar ve video konferans teknolojileri her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.
Bu paralelde ses ve IP iletişimi çözümlerimizle sizlere, ayrık yapılardan tek bir ses-video-veri ağına yumuşak geçişi sağlayan, ölçeklenebilir, dağıtık ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Ses çözümlerimizle kuruluşların mevcut uygulamalarını geliştirme ve daha etkin kullanma imkanlarını arttırırken, onlar için gelişen teknolojiler paralelinde yeniliklere açık bir platform oluşturuyoruz.

IP Telefonu Çözümleri ; IP telefonu mevcut ağlar üstünde ses iletimini sağlamak üzere, standart olarak internet / intranet üzerindeki hemen hemen tüm uygulamaların referans ve taşıyıcı olarak kullandığı İnternet Protokolu (IP) teknolojisini kullanır. IP Telefonu çözümleri, entegre bir iletişim altyapısının oluşumu ve IP üzerinden yüksek kalitede ses iletişimi sağlanabilmesi için veri, ses ve görüntünün ortak tek bir ağ üstünde olmasını gerektiriyor. IP Telefonu çözümleri kuruluşların, bütünleşik ağların faydalarını verimlilik artışı, iş esnekliği ve azalan işletme maliyetleri olarak fark etmelerinde büyük katkı sağlıyor. IP Telefonu çözümlerinde büyük kampüslerden, şubelere, küçük ofislerden orta boy işletmelere kadar geniş bir yelpazedeki ihtiyaçları ölçekleyerek karşılayabileceğiniz IP tabanlı donanımlar seçmeniz mümkün. IP

Telefonu çözümleri beş ana başlık altında toplanabilir:

Altyapı bileşeni;
I.    Anahtarlamalı Telefon Ağı Giriş noktaları ( Public Switched Telephone Network Gateways – PSTN Gateways ),
II.    Analog telefon desteği ve dijital sinyal işlemcisinden ( Digital Signal Processors Farms – DSP Farms ) oluşur.
Altyapıda kullanıcı tarafında kullanılan cihazlar; masaüstü telefonlar, yazılım olarak multimedya kişisel bilgisayarların işletim sistemleri üzerine kurulabilen “soft” telefonlar ile görüntü aktarımı ve web erişimini mümkün kılan LCD renkli / siyah-beyaz ekranlı masaüstü telefonlardan oluşan geniş bir yelpazeye sahip. Ayrıca altyapıda geleneksel PBX, sesli mesaj (Unified Messaging) ve dizin sistemleri ile entegrasyon için gerekli arabirimler yer alıyor.

IP Telefonlar
IP Telefonları ağınızın güç avantajını kullanacağınız aynı zamanda iş telefonunuzdan almayı umduğunuz faydayı ve kullanım kolaylığını sağlayacak şekilde tasarlanmış akıllı iletişim cihazları serisidir. IP ortamında, her telefonun ethernet bağlantısı vardır. IP telefonda geleneksel bir telefonda bulmayı umduğunuz tüm özelliklerin yanı sıra, internet erişimi sağlayabilmek gibi daha karmaşık özellikler de bulunuyor.

Çağrı Yöneticisi

IP Telefonu Sistemi’nin kalbinde, yazılım temelli arama işlem ajanı çağrı yöneticisi (call manager) bulunur. Çağrı yöneticisi, yazılımı kuruluşun paket telefon ağının elemanları olan IP Telefonların, medya işlem aygıtlarının, IP üstünde ses giriş noktaları (VoIP gateways) ile çoklu ortam uygulamalarının özelliklerini ve kapasitelerini arttırıyor. Bunlara ek olarak birleştirilmiş mesajlaşma (unified messaging), çoklu ortam konferansları (multimedia conferencing), çağrı merkezleri (collaborative contact centers) ve etkileşimli çoklu ortam yanıt sistemleri (interactive multimedia response systems) gibi veri, ses ve görüntü servisleri çağrı yöneticisinin uygulama programlama arayüzleri (application programming interface – API) ile entegre çalışabiliyor.

Mesajlaşma
Bütünleştirilmiş mesajlaşma (Unified Messaging Sistemleri), gerek telefonunuz, gerekse mevcut kişisel bilgisayarlarınız vasıtasıyla tüm mesaj, ses, e-posta, faks ihtiyaçlarınızı karşılayabildiği gibi, genişleyen organizasyonunuzu ve çalışanlarınızın üretkenliğini optimum iş iletişimlerini sağlayarak müşterilerinize iyi hizmet sunma olanağı veriyor. Bu çözüm grubu, bütünleşik mesajlaşma ve personel üretkenliği temin ederek, iletişimin çabuk ve sorunsuz bir hale gelmesini sağlarken, bu şekilde mevcut rutin işlerinize daha fazla zaman ayırmanıza imkan tanıyor.

Ses Kutuları Çözümleri
Ses Kutuları (VoIP Gateway), IP Telefonu çözümü kadar bütünleşik hizmetler sunmasa da geniş alan ağlar üzerinden bu çözüm ile VoIP veya VoFR iletişim sağlamak yaygın ve firmaların telefon / faks giderlerini azaltması açısından son derece uygun sistemlerdir. Aslında bu çözüm, IP Telefonu sisteminin bileşenlerinden biri olan “Altyapı” başlığı altındaki ürün mimarisini de kapsıyor.

Günümüzde ses ve veri sistemlerinin aynı kutu üzerinden sağlanabildiği tümleşik sistemlerin yanı sıra, yine ses ve veri paketlerinin farklı kutularda işlendiği ayrık sistemler ile ses iletişimi sağlanması mümkün.

Gözde Bilgi İşlem ses çözümü mimarisinde, müşteri altyapısı ve isteklerinin detay analiz ve raporlanması sonucunda, en uygun topoloji marka bağımsız olarak projelendirilip uygulanıyor ve uçtan uca ses iletişimi sağlıklı bir şekilde sağlanabiliyor. Bu tarz projelerde ses iletişiminde Quality Of Service (QoS) ve yoğun veri paketi geçişlerinde, ses paketlerine öncelik sağlanabilmesi, ses görüşmelerine belli bant genişliklerinin dinamik olarak tahsis edilebilmesi ve bu sayede hat hızlarını optimum noktada tutarak ses iletişiminin de sağlıklı şekilde sağlanması çok önemlidir.

Gözde Bilgi İşlem’in gücünün ve farkının önemli bir göstergesi olan uzman kadromuzla, gerçekleştirdiğimiz kurulumlarda, müşteri ortamındaki her marka PBX santral sistemi ile entegrasyonu başarıyla gerçekleştirirken, şirket giderleri ile proje maliyetlerinin azaltılmasını sağlıyoruz.


Teklif İstemek ve Bilgi Almak için Bizi Arayınız
Teklif İstek Formu

Copyright © 2011 Gözde Bilgi Sistemleri Tüm hakları saklıdır. Bu sitenin içeriği, tasarımı ve yazılımı Gözde Bilgi Sistemleri'ne aittir ve telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.
 
Google+